#31
 7 693     Bærum     0
Ved mauell avlesning er det selvfølgelig snakk om innrapportering si én gang pr uke eller mnd.
Dette gjelder noen få abonnenter, disse få ødelegger ikke big data for nettoperatøren og er gjennomførbart om en vil. Det synes mest å bunne i stahet fra nettoperatørene.

Det er flere grunner til at nettselskapene ikke ønsker manuell avlesning. For det første får man ikke den kostnadsreduksjonen man ønsker hvis noen skal fortsette med manuell avlesing. Det krever et eget apparat. En analogi er ISDN-nettet som ble mer og mer kostbart pr. abonnent å holde i live når antall abonnenter avtok. Jeg husker bråket når selvbetjente butikker kom. Tror ingen krever å få levert varene over disk hos Rema i dag.
En annen ting er at selskapene legger opp til dynamisk prising der strømprisen varierer over døgnet.
Det siste er juks. Tidligere var det mange som leste av lavt forbruk når strømmen var dyr og høyt når den var billig.

Man skal ta advarsler om sykdomsfremkallende påvirkning alvorlig. Noen mener de kan finne fysiologiske endringer av strålingen. Det meste av forskningen finner imidlertid ikke dette, med den feltstyrken vi snakker om her. For de aller fleste er nok dette en noceboeffekt.

  (trådstarter)
   #32
 2 812     Vestlandet     0
Det var også en del tilfeller av folk som hadde enorme etterslep i kWh, når ny måler ble installert. Enten bevisst, eller at de aldri hadde rapportert inn - og brukt mer enn det nettselskapet hadde stipulert.