Ville du kjøpt en brukt dieselbil i disse tider?

  • Ja - diesel er fortsatt eneste reelle alternativ på større bruktbiler
  • Nei - det blir for dyrt med varslede økning i bompenger og rushtidsavgifter
  • Usikker

   #51
 254     0
Dette ble veldig OT.
Jeg håper Cozmo får rett innen jeg trenger ny tilhengerbil.

Spørsmålet er vel hvor avgiftene vil ende opp. Det er besluttet at salget av bensin- og dieselbiler skal fases ut innen 2025 http://www.tu.no/artikler/fossilbilene-skal-fases-ut-i-2025/347825

Vi kan nok i hvert fall forvente at engangsavgiftene på disse bilene vil gå opp med flere hundre tusen frem mot 2025, så ny dieselbil vil trolig bli vanskeligere å få til ettersom tiden går. Ettersom nye dieselbiler blir dyrere kan man se for seg at bruktbilprisene også blir dratt oppover til en eller annen grad.

Så er det spørsmålet hvor drivstoffavgiftene vil ende opp. Ser vi 20 kr/l før 2025? Slike justeringer vil kunne påvirke bruktbilprisene betydelig.

   #52
 10,486     Akershus     0
Neida, det er ikke besluttet det. Les litt mer enn bare overskrifter. Er dementert flere ganger det der.

Useriøst av TU å skrike sånn om en sak.

Signatur
   #53
 254     0
Neida, det er ikke besluttet det. Les litt mer enn bare overskrifter. Er dementert flere ganger det der.

Useriøst av TU å skrike sånn om en sak.

De har vært litt uenige om ordlyden. Poenget er at utfasingen vil ikke bli gjennomført med et forbud. Det vil bare bli gjennomført med pisk og gulrot. http://www.tu.no/artikler/frp-blir-med-pa-fossilbil-utfasingen-i-2025/348343

Med andre ord vil nullutslippsbiler fortsatt være billigst, og ettersom avgifter innføres på nullutslippsbiler vil avgiftene skrus opp på fossilbilene.
   #54
 744     Verdens navle     0
Nå gjelder det å hamstre dieselbiler!
Blir gull verd i bruktmarkedet når/hvis man ikke får kjøpt nye.
Signatur
   #55
 705     0
Tja, bergene holm jakter plasser til å lage biobrensel i hedmark og andre plasser på østlandet. Totalt er det snakk om 5 annlegg, hver med en prislapp på 2milliarder kroner. Jeg vil nok tro det er fossilt brensel de vil til livs, men igjen det investeres jo fremdeles enormt i olje/gass enda. Jeg vet ikke hvor politikerne vil med disse utsagnene, men det er definitivt andre næringer de bør gå etter i sømmene hvis det er totalt utslipp de vil ha ned. Landstrøm i alle havner og forbud mot råolje er et eksempel.
   #57
 6,009     Finnmark     0
Og forskere sier at det betyr egentlig ingenting hva Norge gjør........ Selvsagt litt for lokal utslipp. Men hjelper lite med mange eldrevet Tesla på over 2 tonn med piggdekk
Signatur

   #58
 3,210     Vestlandet     0
Og forskere sier at det betyr egentlig ingenting hva Norge gjør........ Selvsagt litt for lokal utslipp. Men hjelper lite med mange eldrevet Tesla på over 2 tonn med piggdekk


Hva slags forskere er dette? Det betyr selvsagt like mye hva en nordmann gjør, som hva en amerikaner eller kineser gjør!
   #59
 254     0
Og forskere sier at det betyr egentlig ingenting hva Norge gjør........ Selvsagt litt for lokal utslipp. Men hjelper lite med mange eldrevet Tesla på over 2 tonn med piggdekk

Det som er bra med Tesla Model S og X er at disse bilene finansierer Model 3. Model 3 skal være en rimeligere bil for massemarkedet, som veier rundt 1800 kg, har batterier som er produsert kun med fornybar energi ved Gigafactory, og vil ha ett av de laveste energiforbrukene til noen masseprodusert bil. Slike biler trenger vi i fremtiden.
   #60
 3,587     1
Det betyr selvsagt like mye hva en nordmann gjør, som hva en amerikaner eller kineser gjør!

Så lenge USA betraktes som ett land betyr det mye mer hva USA gjør. Den dagen vi begynner å betrakte USA som femti separate stater som vi ser på hver for seg, blir også amerikanernes bidrag stort sett ganske ubetydelig. En del av de mest folkerike statene kan vurderes på fylkes-nivå: Ingen av fylkene, selvstendig betraktet, gir noe dominerende bidrag til miljøet, sett i globalt perspektiv.

Så løsningen på f.eks. USAs forurensing er (for dette formål) å splitte landet opp i en rekke småenheter; da vil ikke USA lenger framstå som noen miljøsynder. Vi kan gjøre det samme med Kina: Hvis vi splitter landet opp i provinser og mindre enheter. kan vi kjøre størrelsen så langt ned at hver enhet er langt mindre enn Norge, og bidrar med langt mindre miljøskadelige effekter enn hva Norge gjør.

Tradisjonelt miljøarbeide, basert på at hver enkelt (det være seg bedrift, enkeltperson eller annen aktør) bør redusere sin miljøbelastning, kan være ekstremt kostbart i praksis. Det er langt billigere å velge det andre alternativet: Å splitte opp i så små enheter at hver av dem med full rett kan hevde at deres bidrag er så lite at det ikke er grunn til å kreve at de skal gjøre noe med det.

Vi kan ihvertfall prøve ut den strategien her i Vesten, og spesielt i Norge: Vi kan argumentere med at vi et så lite land at vi ikke har noe ansvar for verdens miljø. Kommer en kinesisk provins med tilsvarende argumentasjon, kan vi stå klar til å anklage den kinensiske stat for forsøk på å manipulere det internasjonale samfunn gjennnom tall-triksing og populisme å tvinge verden til å akseptere uhyrlige miljøskader.

Vi skal være glad for at Kina (og for den saks skyld USA!) er så store. Uten dem måtte vi tatt ansvar for våre egne handlinger i mijøspørsmål. Slik det er nå kan vi selv alltid være "flinke" sammenlignet med de store landene.