#41
 3,588     0
Er det ikke for å unngå at barna leker på veien at det bygges lekeplasser, fotballbaner, skateparker, klatrestativ osv overalt?

Nei, formålet er ikke å sørge for at bilistene blir eneherskere over boliggatene. Formålet er å gi unger et større utvalg av fysiske aktiviteter.

En del av dette er naturligvis at unger skal være bevisst at det er "lov" å bevege seg omkring for egen muskelkraft, uten å bruke bil for den minste lille forflytning...

   #42
 486     1
Nei, formålet er ikke å sørge for at bilistene blir eneherskere over boliggatene. Formålet er å gi unger et større utvalg av fysiske aktiviteter.

En del av dette er naturligvis at unger skal være bevisst at det er "lov" å bevege seg omkring for egen muskelkraft, uten å bruke bil for den minste lille forflytning...


Skal du sitere så ta med hele paragrafen i det minste.

Veiene er jo der for bilene, må jo nesten kjøre der for å komme seg hjem eller til jobb. At ungene skal få lov til å gå på veien er en selvfølge, da skal biler vise hensyn. Men lek hører ikke hjemme på bilveier.

Store deler av landet er skog, fjell og mark. God plass å bevege seg omkring for egen muskelkraft. De fleste plasser har mange gangveier, stier og sykkelveier. Fortau fins det også. Der har ikke biler lov å kjøre.
   #43
 3,588     0
Men lek hører ikke hjemme på bilveier.

Det er ditt utsagn - ingen naturlov. Lek har hørt hjemme i boliggatene i hundre år og mer. Det er bare de siste par tiårene at det har kommet fram røster som omdefinerer boliggater fra å være et sosialt rom til å være reservert for transport, primært med motorisert redskap.

Og denne omdefineringen er seltt ikke aksptert overalt, selv om en del bilister skulle ønske at det var slik.
   #44
 486     1
Nå er jeg ikke sikker på om du bare troller eller ikke men.

Tidene forandrer seg, det at biler tar mer plass enn før er rimelig naturlig siden antall biler på veiene har økt enormt de siste tiårene, og hus blir bygd tettere og tettere. Det er noe av grunnen til at det er kommet flere krav om grøntareal og friareal ved eiendomsutvikling de siste par tiårene. Jeg lar ikke mine barn leke på veien, man vet aldri hvem som sitter bak rattet, mye gale folk der ute som kjører bil.
   #45
 836     Østfold     0
Er dessverre enig, og tenker at det er få gater som det egner seg for barn å leke i som i gamle dager. Og det er synd. Men barn skal også få lov til å gå langs gatene, og krysse gatene uten at det skal være noe man er redd for.

Når man ser en nabo som skal kjøre 300 meter inn en gate, og han akselererer til han må bremse kraftig inn til sitt eget hus, tenker jeg kort og godt DUST! Det hadde tatt 5-10 sekunder lenger tid å kjøre hensynsfullt.
Signatur
   #46
 3,588     2
Nå bor jeg i et villastrøk etablert på slutten av 1950-tallet, og selv om det har blitt presset inn enkelte nye hus siden den gang (f.eks. er en fotballøkke erstattet av et rekkehus), er det ingen essensiell endring siden den gang. Ungene lekte i gata på 1960-tallet, og de leker i gata i dag. Selv om det tydeligvis her er en del mennesker som protesterer: Det burde de absolutt ikke! Få dem vekk! -- Da sier man ikke "Det er synd at det har blitt slik"; det er noe man som bilist lovpriser, som en ønsket utvikling.

Det brukes som argument "Du kan jo forsøke å ta deg en gåtur på E6, å se hvor mye hevd du har på veien!" - fordi unger ikke kan leke på E6, er jeg en lovbryter om jeg her i våre boliggater vil at bilistene skal få en liten advarsel om lekende unger. Når bilistene har tatt kontroll over E6, impliserer det at de også har full enerett over samtlige veier der det er overhodet er mulig å kjøre bil, virker det som. "Vi er seierherrene på E6, vi vant, vi hersker!"

Når man er så unyansert at man ikke ser forskjell på E6 og en boliggate i et villastrøk, men bruker E6 som argument for å slippe forstyrrelser fra uønskede elementer som lekende barn som hopper paradis i villaveien utenfor huset der de bor, da har seierherrenes maktbruk gått for langt.
   #47
 567     bare ett av gangen, helst     0
Det er ikke relevant om en vei er i privat eller offentlig eie. Det relevante er om det er åpent for alminnelig ferdsel. Noen relevante lov- og forskriftsbestemmelser (med mine uhevninger):

Vegtrafikkloven § 1, de to første leddene:
Denne lov gjelder all trafikk med motorvogn. Den gjelder også annen ferdsel, men da bare på veg eller på område som har alminnelig trafikk med motorvogn.
Trafikk eller ferdsel omfatter i denne lov også opphold på veg eller på område der det er alminnelig adgang til og vanlig å kjøre med motorvogn.


Fra § 2:
Med veg forstås i denne lov også gate og plass, herunder opplagsplass, parkeringsplass, holdeplass, bru, ferjekai eller annen kai som står i umiddelbar forbindelse med veg.


Begynnelsen av trafikkreglene § 1:
1. I trafikkreglene forstås med:
a) Veg: Offentlig eller privat veg, gate eller plass (herunder opplagsplass, parkeringsplass, holdeplass, bru, vinterveg unntatt merket løype for beltemotorsykkel, ferjekai eller annen kai som står i umiddelbar forbindelse med veg) som er åpen for alminnelig ferdsel.


Disclaimer: Jeg er ikke jurist. Selv om jeg gjør noe så sjeldent som å faktisk lime inn lov- eller forskriftstekst. 


Husk at det historisk var vanlig at eiendomsgrenser (som ikke var oppmålt nøyaktig) var regnet for å gå midt i veien. Hos oss, eier vi noen meter av veien (noen meter "lengde", og bredde ut til midten), men det betyr ikke at vi kan regulere ferdselen der på noen som helst måte.

   #48
 3,588     0
Dette er i samsvar med min forståelse, men flere bidragsytere til debatten har fokusert sterk på at bilistene har alle rettigheter på offentlig vei. Hvis du i det hele tatt har rett til å beskytte lekende unger mot å bli meid ned av bilister med alle rettigheter, da må ikke denne retten være betinget av hvem som eier veigrunnen.

Derimot kan det være vesentlig forskjell på E6 og villagata utenfor huset mitt, uansett hvem som eier grunnen. Man kan ikke overføre E6-argumenter til boliggater!
HSt
   #49
 36,650     Lillestrøm kommune     0
Hvem som eier grunner er i allefall irelevant, det er hvem som har regulert veigrunnen som er eier av veien, i svært mange tilfeller er dette kommunen.  I Oslo's villastrøk er det veldig ofte slik at tomtegrenser går midt ut i veien, men kommunen eier og har ansvaret for veien alikevel.

Ellers enig i at det er rart at ikke enkelte skjønner dette med fart på smale veier, er ofte på besøk et sted der BMW'ene kommer med brei-sladd rundt en krapp kurve på en smal boligvei med unger og barnevogner, hittil har det tydeligvis ikke vært noen på galt sted til gal tid når disse kommer da jeg enda ikke har hørt at noen er kjørt ned.  Men det er bare tilfeldigheter (BMW'ene tilhører et hus 8-10 hus bortenfor svingen).
   #50
 189     Hordaland     1
Dette er i samsvar med min forståelse, men flere bidragsytere til debatten har fokusert sterk på at bilistene har alle rettigheter på offentlig vei. Hvis du i det hele tatt har rett til å beskytte lekende unger mot å bli meid ned av bilister med alle rettigheter, da må ikke denne retten være betinget av hvem som eier veigrunnen.

Derimot kan det være vesentlig forskjell på E6 og villagata utenfor huset mitt, uansett hvem som eier grunnen. Man kan ikke overføre E6-argumenter til boliggater!

Det viktigte er jo at E16 er en Europavei.
Jeg tviler på at den veistumpen forbi ditt hus er definert som det samme. Smile

*Jeg vet at da bilen kom måtte det gå en mann foran bilen og varsle folk ved å ringe kontinuerlig i en bjelle.
Jeg husker det ikke sjøl, men pappa fortalte at da han vokte opp i Oslo var det 25 km's fartsgrense i byen.


Det er helt vanlig at huseier eier veien ut til midt, men huseier har ikke råderett over den delen. Det er vonlaust å kreve 'rett til egen eiendom' i tilfeller der veien er problemet.
Regner du desuten på størrelsen på egen eiendom oppdager du fort at du 'mangler' de kvadratmetrene som du ikke har lov til å gjøre noe med.
Det må jo også nevnes (når vi allikevel er godt OffTopic) at som huseier er du pliktig til å holde fortauet snø og isfritt, men du får ikke lov til å parkere på din egen eiendom som nevnte fortau jo ogå er.
Signatur