(trådstarter)
   #101
 1 436     0
Hva med samfunnsikkerheten, strømbrudd stopper alt. hadde det vært tryggere å holde seg innenlands?

   #102
 249     0
Korte kommentarer til  innlegg nr #100 om strømpris som vil øke.

Elementær økonomi bygger på 6 vilkår som må være tilstede for at et perfekt marked kan fungere.  Ett av dem er fri tilgang inn/ut til markedet, her gjennom å etablere kraftlinjer ut av landet for transport av strøm.  Når nasjonale markeder slik blir knyttet sammen går prisen litt ned i Tyskland og litt mer opp i Norge til et likere nivå (mindre forskjell) enn da markedene ikke var sammenknyttet.  Hvor mye kan saktens analyseres til månen.  Selve fenomenet er imidlertid trivielt.  

Vindmøllene i Danmark og "europeisk tradisjon"er avsporing.  Realiteten fanger: uten hodeløs offentlig subsidiering og Enova-krykker i klimahysteriets navn, ville det ikke reist seg en vindmølle i Norge, hverken til lands eller vanns. Null forretningssjans. Tyskland som har ca 30000 av slagsen, som gir ca 4% dekning av det totale energibehov, er ille ute. Politisk er det nå om å gjøre at Norge begår samme feilene.  Det er stor forskjell på at en privatperson setter opp en vindmølle eller et solpanel i nøden på hytta eller for å kunne male kornet sitt fra kjøkkenhagen til det at et samfunn tuller bort skattebetalernes penger og strøminntekter på samme.  Jeg trenger ikke begrunne denne forskjellen i roller.

AMS-målerne: Er det noen som kjenner den norske faglig begrunnelse for innføring av disse?  Kort, klart, konkret, takk.  At det skal begrunnes hvorfor ikke innføre målerne, blir å snu saken på hodet.  
At ingen hittil (tror man) har klart det kunststykke å spore adferdsmønsteret i hjemmet til enkeltindivid er kanskje feil og i beste fall svært naivt.  
Signatur
   #104
 5 113     1
Vindmøllene Tyskland som har ca 30000 av slagsen, som gir ca 4% dekning av det totale energibehov, er ille ute.


Det er 27% (mai 2019) av strømproduksjonen i Tyskland som dekkes av vindmøller (totalt 47% fornybar). Å trekke inn totalt energibehov er vel avsporing når ein diskuterer strøm??
https://www.tu.no/artikler/fornybarrekord-i-tyskland-kullbruken-faller-kraftig/464981


uten hodeløs offentlig subsidiering og Enova-krykker i klimahysteriets navn, ville det ikke reist seg en vindmølle i Norge, hverken til lands eller vanns.


Norge har billig strøm, så det er mulig på kort sikt. I resten av verden er det økonomisk lønnsomt å bygge uten subsidier. Danmark, Storbritanna og Finland bygger uten subsidier nå.
https://e24.no/energi/i/508oyX/vestas-om-dansk-finsk-og-britisk-vindprosjekt-trenger-ikke-statsstoette

Og Norge med 75% regulerbar straumproduksjon kan kjøpe billig strøm og selge dyr.
"- Ny vindkraft i Tyskland har bidratt med reduksjon på 2 øre på de nordiske prisene, sier Bolkesjø."
Referanse: https://enerwe.no/hvem-tjener-og-taper-pa-okt-krafthandel-med-europa/152478
Vinn-vinn for både Europa & Norge.


AMS-målerne: Er det noen som kjenner den norske faglig begrunnelse for innføring av disse? Kort, klart, konkret, takk. At det skal begrunnes hvorfor ikke innføre målerne, blir å snu saken på hodet.
At ingen hittil (tror man) har klart det kunststykke å spore adferdsmønsteret i hjemmet til enkeltindivid er kanskje feil og i beste fall svært naivt.


"Det er Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) som har bestemt at smarte målere skal innføres. Dette er et ledd i moderniseringen og digitaliseringen av strømnettet. Innføring av automatiske strømmålere er den største moderniseringen av strømnettet på over 100 år. Nye målere vil gjøre strømkundenes hverdag enklere, tryggere og smartere. Du slipper å lese av måleren og får en mer presis faktura. Målerne kan etter hvert varsle om strømbrudd og jordfeil hos den enkelte kunde, slik at feilen kan rettes raskere, også om du er bortreist. Målerne åpner også for smartere og mer økonomisk energibruk i hjemmet."

https://www.distriktsenergi.no/artikler/2018/6/12/her-er-svarene-pa-de-vanligste-sporsmalene-som-kundene-har-om-ams/
  (trådstarter)
   #106
 1 436     1
Hva med samfunnsikkerheten, strømbrudd stopper alt. hadde det vært tryggere å holde seg innenlands?

Jo større nett ein er tilknytta jo betre er forsyningssikkerheten.

Jo større nett desto enklere det er for hackere å stoppe hele Norge, jo mere digitalisert, det samme, jo mere styrt fra Europa, riktig ille.
   #107
 5 113     1
Jo fleire knutepunkter og paralelle straumkabler jo værre er det å ta ned forsyningsystemet.
Digitalisering? Straumsektoren har vore digitlisert i mange år allerede, det er kun ute hos sluttbruker det ikkje har vore det, så da burde me vel hatt mange problemer allerede?

Styrt fra Europe? Som politisk styrt? Tenkjer du på Acer/RME?
Nå er ikkje alle poliikere ute etter kun å lage helvete, det finnes også dei som vil det beste for innbyggarane, men Acer må styres og Norge er i vinn-vinn situasjon synes eg uansett.

Straumen eg bruker kjem næraste kraftverk (4 km) som regel, men om det er nede at eg kan få litt fra Tyskland seier eg ja takk til så eg får kokt pinnekjøttet.


   #108
 2 798     0
Angående stabiliteten: Det som bekymrer meg mest er ikke kapasiteten, men koordineringen. Tidligere i år var det en svikt i en trafo i Fossegrenda. Det startet en bølge av følgeskader, nedover i et bredt belte på begge sider av Nidelva, gjennom Trondheim sentrum og ut til Trolla (og muligens lenger) på motsatt side av byen. På landsbygda er ikke 10-12 km så mye, men i en større by som Trondheim, med tett bebyggelse, må det være ganske mange knutepunkter som ble tatt ned.

Det var ikke noe spesielt ved dette - det er nesten alltid slik at adskillig flere rammes av en feil enn de som er tilknyttet det knutepunktet der feilen oppstod - men kanskje det tilfellet der bølgen gikk lengst, ihvertfall de siste par årene. Vi hadde en periode fra rundt 1990 og 15-20 år framover da vi knapt hadde strømbrudd i Trondheim; jeg gjetter på at det fysiske nettet da var blitt modernisert og gjort robust (tidligere var brudd mer vanlig). De siste ti årene eller så har det blitt stadig flere brudd - typisk 2-4 i året i min del av byen, men ingen av dem forårsaket av "lokale" feil, alltid av feil i nabo-bydeler. Så min mistanke er at det skyldes stadig sterkere, tettere koordinering, som har som sideeffekt at feil lettere forplanter seg.

Det er naturligvis ikke noen fysisk svikt i hvert eneste knutepunkt mellom Fossegrenda og Trolla - det er noe i styringslogikken som forteller disse stasjonene at "noe er galt i nettet, og det er tryggest å koble ned". Så tar det en del tid før man får sjekket på alle bauger og kanter at det ikke (lenger) er noen risiko, så man kan koble inn strømmen igjen.

Hadde trafoene vært helt uavhengige ville de ikke "fått panikk". Nå som vi har samkjøringen er de ikke uavhengige, men enten har styringen for lett for å få panikk, eller, hvis det er reell grunn til panikk i Trolla når det skjer en feil i Fossegrenda, er nettet for tett koblet. Det burde vært større grad av vanntette skott mellom "branncellene". (Men jeg er ikke kraft-mann, så jeg aner ikke hva det ville medført av kostnader og hvordan det skulle gjøres!)

Trafoene i Trolla stenges ned fordi de får beskjed om det. Ikke fordi de hører smellet fra kortslutningen i Fossegrenda. Jeg er ikke av den konspiratoriske typen, så jeg er ikke fryktelig redd for at noen skal hacke seg inn og skru av min lokale trafo. Jeg vet det er mulig, men jeg finner det like sannsynlig at det kan skje gjennom en feil i logikken. En feilvurdering gjort av de som har konfigurert nettverket, eller en feil gjort av de som har utviklet programvaren.

Feil av denne typen avhjelpes ikke med flere knutepunkter og parallelle strømkabler. Til en viss grad bidrar det til å forverre problemet. Hadde Trolla fortsatt hatt sitt eget kraftverk - det var det første stedet i Norge hvor det ble lagt inn strøm i private hjem - uten å være koblet opp mot andre, ville de ikke blitt mørklagt av en feil i Fossegrenda. Det var en følge av sammenkoblingen. Og styringslogikken.
   #109
 5 113     0
Enig med deg, avvik/feilhåndering er alltid ei utfordring i automatiserte prosessar, vansklige å planlegge og ikkje minst teste for mange ulike scenarioer.


Her er info om avbrudd.
Trenden er vel relativt stabil, det er vær som gjer utslag og da sikkert på dårlige linjer og dårleg rydda trasear.
Lite hacking.....

https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/nettjenester/leveringskvalitet/leveringspalitelighet/avbruddsstatistikk/
HSt
   #110
 26 350     Lillestrøm kommune     0
Nå er det jo automatisk omkobling så feilen beskrevet i Trondheim trenger ikke å være utkobling men at systemet trodde feilen var løsbar med omkonfigurering av nettet men at systemet misforsto situasjonen

At AMS målere kan melde avvik kan jo være med å redusere feil på lavspent siden