2,286    71    17  

Sær rundkjøring

 24,678     Akershus     0
I mitt nabolag har vi nylig fått en litt spesiell rundkjøring. Det har til nå vært flere kollisjoner og det er daglig tuting fordi folk ikke er enige om vikeplikt.

I rushtiden kommer en tett kø med utålmodige røde fra høyre. Opp nedenfra kommer enkelte grønne. Begge skal ut venstre i samme, ene felt. Mellom røde og grønne oppstår ofte konflikt. Krysset er som vanlig skiltet med 202 Vikeplikt, 406 Rundkjøring og 1022 Vikelinje (Stopplinje) ved samtlige innkjøringer.

Sær rundkjøring - Rundkjøring rød og grønn.jpg - KjellG

Noen som har syn på hvem som har vikeplikt for hvem, hvor og hvorfor?
Signatur

HSt
   #1
 36,636     Lillestrøm kommune     0
Denne er egentlig lett for de som krysser veimerkingen mellom kjørefelt foretar feltskifte og har dermed vikeplikt. Med så ryddige forhold om hvor det er ett og 2 felt er det bare å sette opp tabellen. Der biler fra før er i rundkjøring der nye kommer inn i samme felt er det normal rundkjøring regler.
   #2
 4,110     Akershus (Follo)     0
Men hva så når ukjente kommer i grønn bil om vinteren? Er det skiltmerking som viser forholdene?
Ellers er det på tegningen vist en "haikjeft" foran den røde bilen som er nærmest rundkjøringen.
Det gir jo ingen mening dersom grønn bil passerer der på vei mot venstre og skal vike for rød.
Jeg tolker det dithen at grønn bil skal skifte til ytterste felt ved "haikjeften" og rød og grå skal vike for grønn bil der.
Signatur
HSt
   #3
 36,636     Lillestrøm kommune     1
Rød kan kjøre fritt i ytre felt her. Siden grønn er dyttet inn i indre felt av midtrabatten til høyre så blir det feltskifte mot de røde. Den grønne skal bruke langstrekket til å bytte felt. 

Morsomt var det i England der jeg var grønn bil og startet i indre felt  og skulle ut 4-5 felt på 3/4-runde. Jeg tok en runde før jeg skjønte at jeg var tilbake i sentrum og fikk et nytt forsøk 
  (trådstarter)
   #4
 24,678     Akershus     0
Rød kan kjøre fritt og ignorere vikepliktskilt og stopplinje?

Hvis det er snø, (eller ingen veimerking), hva gjelder da?
Signatur
HSt
   #5
 36,636     Lillestrøm kommune     0
Det avhenger vel av feltanvisning på skilt men dere ser jo at grønn må bytte kjørefelt for å komme i veien for rød ? Det lange rettstrekket er jo lagd for å hjelpe feltskifte
  (trådstarter)
   #6
 24,678     Akershus     0
Hva betyr da vikepliktskilt for rød? Ingenting?

Det er ellers ingen annen feltanvisning enn veioppmerkingen
Signatur
   #7
 5,336     Tromsø     1
Rød kan kjøre fritt og ignorere vikepliktskilt og stopplinje?

Nei, hvis det er fare for sammenstøt mellom rød og grønn og de har noenlunde samme fart, så har grønn kjørt inn i rundkjøringa før rød kjører inn, og dermed skal rød vike for grønn i det man kjører inn i rundkjøringen. Det ville i alle fall jeg gjort om jeg var rød, for da går det bra uansett om begge skal ut der lastebilen kjører, eller om jeg skal ut til venstre. Joda, grønn har vikeplikt pga feltskifte om grønn skifter felt, men rød har vikeplikt for trafikk i rundkjøringen. Om det smeller har begge brutt vikeplikt, og forsikringsselskapene får 1000% sikkert til en skylddeling som begge førere taper penger på.

Dette ser ut til å være en dårlig løsning sammenliknet med tilsvarende problemstilling der 4 og 22 møtes ved Gjelleråsen. Der er det så vidt jeg husker filter (betongbarriere) i rundkjøringen mellom de som kommer fra 4 (Nitedal) og 22 (Skedsmo), og så fletter de i flettefelt på vei inn mot Oslo umiddelbart etter rundkjøringen. Men det tar vel for stor plass på stedet i første innlegg.
Signatur

  (trådstarter)
   #8
 24,678     Akershus     0
Gjelleråsen, Isakbekken, Kringen... det er en rekke rundkjøringer med «utenomfelt . Helt enig i at det er bedre. Et utenomfelt berører imidlertid ikke forholdene i en rundkjøring. Det er nettopp utenom. Fordelen er at en da har mulighet for et flettesystem.

Her er problemet at noen betrakter ytre felt som et utenomfelt mens andre betrakter det som en del av rundkjøringen. Lokalt går diskusjonene og folket tuter!
Signatur
HSt
   #9
 36,636     Lillestrøm kommune     1
Den grå bilen (ved siden av de røde) vil møte den grønne bilen i normal rundkjøring vikepliktsforhold

For de lokalkjente kommer en bil fra Sjetten på Olavsgaard og blinker venstre så kan han i høyre fil fra Kjellerholen kjøre (hvis ham tør).

Forsjellen er at i den over styrer veimerking dette absolutt
   #10
 1,749     Norge     0
I rundkjøring med vikeplikt slik anvist, er det vikeplikt fra venstre. Både grå og rød har vikeplikt for grønn.