#31
 371     0
Det virker som om mangelen på åpenhet har gitt grobunn for frustrasjonen hans. I manuskriptet har han skrevet at han har blitt sensurert bort og ikke kommer til i debatten.

Jeg tror man aldri kan gjøre noe med slike folk, og uansett hvor mange barrierer man lager så finner de en vei rundt. Så hvorfor skal vi hindre åpenhet? kanskje en bedre måte er å akseptere alle ytringer som ikke bryter loven så vet man hvor man har folk?

Alt blir jo spekulasjoner, men det er en interessant diskusjon. En annen diskusjon er om vi skal plassere statsministeren i glassbur eller om vi bare må akseptere at slik er livet, selv om det er tungt å akseptere. USA og vatikanet kjører glassburstilen, mens sverige har sagt nei.

   #32
 4,148     Oslo Vest     0
100 % enig med deg.

Jeg er dog usikker på om det er nødvendig å sikre regjeringen rent fysisk, på en annen måte enn nå. Jeg er i høyeste grad for åpenhet, og som jurist er jeg VELDIG for og imponert over grunnloven vår som gav retningslinjene for vårt demokratiske samfunn, på alle måter.

Men faktum viser hva som skjedde, og hadde det skjedd på et annet tidspunkt hvor det ikke var ferie kunne det ha rammet regjeringen mye kraftigere, og jeg tror signaleffekten til andre ytterliggående grupper om at en regjering ble rammet hardt vil kunne sette igang en dominoeffekt.

Men jeg er enig i at de ytterliggående må få tilgang til media, nettopp det som har skjedd viser jo at det er viktig.

Men hva man skal tillate av "syke" yttringer skal jeg ikke begi meg inn på å sprkulere i, bare at vi har utfordinger foran oss, og at vi må komme styrket ut av dette.

Vi må også prøve å ta lærdom av det som har skjedd (hvordan vet jeg ikke) slik at vi unngår både attentat i Oslo og den forferdelig massakren som skjedde på Utøya.
Signatur
  (trådstarter)
   #33
 2,397     Bjørkelangen     0
bør ikke regjeringen endre fengsel loven så den mannen ikke får lov tïl å gå blant folk mer.
altså bak murene i et fengsel
jeg mener dennen mannen må ta sin straff og da mener jeg ikke slippe ut etter 14 år for god oppførsel
Signatur
   #34
 3,387     0
Prisen for å leve i et åpent og fritt representativt demokrati er at slike mennesker kan komme til å gjennomføre aksjoner som vi bedømmer som terror.

Vedkommende har lenge ropt et varsko i nettbaserte media. Han har stor innsikt i ulike ideologier, men mangler forståelse for virkeligheten. Når han har skrevet om alle de skremmende farer han har sett i samfunnet, da har ikke engang hans meningsfeller i det kristenfundamentalistiske ytterste høyre reagert. Han har vært for ekstrem.
Dette har ført til at han har kommet til at han må ofre seg for å redde landet fra den faren det multikulturelle og multietniske representerer. Han har ikke blitt utsatt for et øyeblikks forvirring, men har jobbet på bomben i lang tid.
Det som viser hvor gal denne mannen er kommer frem gjennom det han gjorde på Utøya. Skjøt en og en mens han så dem i øynene. Det krever utrolig mye av et menneske, samtidig som han skjøt uskyldige ungdommer og ikke motstandere i strid.

Det er ingen som kan forventes å avsløre en slik mann på forhånd. Han er rett og slett så gal at det er utenkelig at noen er så gal. POT vurderte ikke engang at det var sannsynlig. Samtidig satt han og jobbet på bomben.

Grunnen til at den ble så kraftig er at med gjødsel som hovedkomponent så brenner bomben såpass sakte at den utvikler utrolig mye gasser og dermed blir sprengkraften så avsindig. C4 er ikke noe i forhold og en slik bombe er værre enn dynamitt. Det er vanlig at man fyller på med gjødsel i borrehullet over dynamitten for å øke effekten pluss litt sand på toppen for å sperre det hele inne. Nok om det.

Mange i Norge og landet som nasjon har blitt kastet hodestups inn i helvete. Og når man er i Helvete gjelder det å komme videre. Kun gjennom å gå videre har man sjansen til å komme ut av Helvete. Står man stille blir man værende i Helvete.

Dette er en gal manns verk, en mann. Hans gale verk er over. Landet som nasjon må gå videre. Vi skal ikke glemme hva han gjorde, men det skal heller ikke hindre oss i å komme videre. Livet må gå si gang og vi må leve uten å la han ødelegge fremtiden for oss. Det er gjennom å fortsette å leve vi virkelig viser at vi tar avstand fra denne mannen og alt hva han står for.

Å redusere tilgangen til å yttre seg vil bare ødelegge demokratiet og da har denne mannen vunnet, og det skal han aldri.
   #35
 3,387     0

bør ikke regjeringen endre fengsel loven så den mannen ikke får lov tïl å gå blant folk mer.
altså bak murene i et fengsel
jeg mener dennen mannen må ta sin straff og da mener jeg ikke slippe ut etter 14 år for god oppførsel


Jeg vil anta han dømmes til sikring og han slipper neppe ut etter 14 år.
   #36
 4,148     Oslo Vest     0
Denne mannen skal dømmes etter de gjeldende lover på gjerningstidspunktet! Dersom vi fortsatt skal ha et demokrati så skal vi holde hodet kaldt, selv om det strider mot følelsene. Lar vi følelsene ta overhånd får han ikke en rettferdig straff. Jeg er fullt klar over det han har gjort, MEN vi lever i et demokrati hvor domstolen dømmer ut i fra gjeldende regelverk, og det skal vi være glad for.

Du kan være trygg på at denne personen skal få sin straff og mye tyder på at ha IKKE noen gang blir sluppet ut. Jeg vil ikke bli overasket over at han får en forvaringsdom. Forvaring kan føre til fengsel livet ut, på grunn av at den opprinnelige dommen kan bli forlenget et uavgrenset antall ganger. Lovbrytere som av en rett anses som tilregnelige, kan bli dømt til forvaring dersom det er stor fare for at lovbryteren kan komme til å gjenta forbrytelsen eller regnes som en fare for samfunnet. Personer som oppfattes utilregnelige i gjerningsøyeblikket kan ikke idømmes forvaring, men kan i stedet idømmes tvungent psykisk helsevern eller tvungen omsorg.
Signatur
   #37
 3,387     0
Visse forbrytelser er av en slik art at personen/e som begår dem egentlig burde miste sin rett til å delta i samfunnet for resten av livet. Dødsstraff er jeg prinsippiell motstander av.
Men for de som ikke skal ut i samfunnet igjen så er rehabilitering meningsløst. Steng vedkommende inne og gi vedkommende mat. Men ingen lufting, ingen turer ut, ingen arbeid, ingen besøk, ingen nyheter eller aviser. Kun en oppbevaring i et rom resten av livet. Eneste vei ut er ved dødsfall.

En slik straff  ville vært adekvat for en slik som han vi diskuterer her.

   #38
 7,685     Bærum     0
Jeg håper dette er uttrykk for frustrasjon etter en grusom handling. Ingen får livet tilbake ved en avstraffelse som du beskriver. At han ikke må slippe ut er jeg enig i da jeg anser at han ikke er tilregnelig og antagelig aldri blir det. Imidlertid kan ikke et demokratisk samfunn lage avstraffelser i affekt. Klarer vi ikke å holde hodet kaldt og benytte vårt vedtatte rettssystem har vi tapt.
   #39
 3,042     Akershus     0
Straffelovgivningen i Norge hersker det mye tvil og forvirring om. Det er helt feil at man bare kan få 15 år fengsel i Norge. Maks initiell straff er 21 år, men ved forvaring - http://no.wikipedia.org/wiki/Forvaring så kan den straffede bli sittende inne på livstid. Langt mer humant og pragmatisk straffegiving enn i f.eks. USA der du kan få etterfølgende livstidsdommer.

Om spørsmålet om dødsstraff så jeg er stolt av Norge og vårt humane syn på dødsstraff. Det bør ikke denne saken endre, da har Breivik lyktes i sitt mål om å endre Norge til det negative.

Ang. kritikk til PST - Vel, etterpåklokskap er alltid perfekt. Ja, de burde ha reagert kjappere og ja det ville spart liv, men hovedstaden var tilsynelatende under angrep og situasjonen var kaotisk. I kaoset som rådet ble feil gjort.
   #40
 7,685     Bærum     0
Enig. Tror det er lurt å vente litt før man mener for mye om både det ene og det andre.