(trådstarter)
   #71
 17     Moss     0
Personlig er jeg svært skeptisk til NUF med følgende begrunnelse:

- NUF har et generelt dårlig rykte, da det er mange personer med dårlig historikk som starter dette.
- Ingen logikk å registrere et selskap i utlandet, når hovedvirksomheten er i Norge
- Lite transparent fra Norge - betalingshistorikk etc.
- Svært lav terskel for å registrere - et AS krever i det minste at du har 100.000,- i oppstart
- Hva skjer ved konkurs?

Jeg gjør ikke butikk med selskaper som er konstruert for å minimere eget ansvar og som ikke har "ryggrad" til å skyte inn 100.000 i startkapital.

   #72
 189     Hordaland     0
@ inthe
De 9000 var det de skulle ha for jobben.  Vanligvis får man jo en fakture, men her skulle de ha pengene'på labben.'

Firmaet er ikke i aktivitet.
Signatur
   #73
 57     Østlandet     0

Fikk denne informasjonen på e-post i dag fra Verdun Group:


Klipp fra e-post:


-------------------------------------------------------------------------------

Motta skattefritt utbytte hver måned

Med et NUF selskap levert av Verdun Group kan du motta skattefritt utbytte hver måned. Stort sett alle de 30.000 NUF som er registrert i Brønnøysund er hovedregistrert i England, men drives og skattes fra Norge. Det gir deg muligheten til å utnytte det beste fra to verdener: Engelsk selskapsrett tillater utbyttebetaling hver måned - norsk skatterett tillater skattefritak på utbytte forutsatt at det føres som konsernbidrag*.

Ved å sette opp et NUF holding som 100% eier av et NUF driftsselskap skaper du en selskpasstruktur med mor- og datterselskap. Dette muliggjør skattefrie utbyttebetalinger i form av konsernbidrag mellom driftsselskapet og holdingselskapet.

NUF holding og NUF drift har ikke revisjonsplikt eller krav til aksjekapital.

Etablering av NUF holding koster kun kr. 2.990,-
Etablering av NUF drift koster kun kr. 2.990,-

* Skulle du ikke kvalifisere for konsernbidrag vil skatten på utbyttet etter norsk skatterett likevel ikke kunne overstige 3%.

-------------------------------------------------------------------------------
   #74
 106     0
Jeg får vel blande meg i tråden her jeg også, med min erfaring fra 3 firmaer som har gått konk. Først  tømrerfirmaet halvveis i byggeperioden, dernest det tømrerfirma som overtok samt elektrofirmaet.

Etter første konkurs fikk jeg krav fra bostyret men kom unna det pga jeg kunne henvise til alle de feil og mangler som var blitt gjort, samt henvise til at vi aldri signerte den foreslåtte kontrakten.

Etter firma nr 2 gikk konk prøvde jeg med å sende krav til bostyret om økonomisk kompensasjon pga garantibortfall (de var ferdig med jobben) men det gikk ikke. De store kreditorene ble jo selvfølgelig prioritert.

Elektrofirmaet var en tragedie fra ende til annen og jeg burde skiftet lenge før det gikk så langt som det gjorde. Dum som jeg var stolte jeg muntlig på saksbehandleren og betalte nesten alt utestående da de lovet å rydde opp.

Summa summarum har jeg innsett at selskapsform har lite å si i en konkurs, du stiller som privatperson langt nede på lista mot f.eks grossister, banker og andre store kreditorer.

Det viktigste er å sjekke referanser, regnskapstall, antall år i bransjen og generelt omdømme. Samt ha klare kontrakter.

   #75
 73     0
Spørsmålet om NUF er "seriøst eller useriøst" er kanskje ikke helt heldig. Det er ikke slik at man i større grad kan drive useriøst gjennom NUF enn gjennom AS. Situasjonen kan derimot være at useriøse personer i større grad har foretrukket NUF, særlig siden man har sluppet å skyte inn kr 100 000 slik man må gjøre om man oppretter et AS. Nå som kapitalkravet i AS er 30 000, er situasjonen tilnærmet utlignet.

Jeg ville imidlertid aldri inngått avtale med et NUF før jeg visste hvorvidt arbeiderne/ledelsen kan gjøres personlig ansvarlig for feil og mangler. Jeg mener man bør vite dette også hvis man inngår avtale med et AS. Det kan neppe føles godt å ha et mangelskrav på et par hundre tusen hvis AS-et ikke har annet enn noen tusen på konto.

Fordelen med AS i en slik situasjon er at det er norsk lov som avgjør om man kan gå på enkeltpersonene i selskapet. I et NUF vil det gjerne være en salig blanding av norske og utenlandske regler som gjelder.

For øvrig bør også de som driver et AS/NUF være kjent med at de etter omstendighetene kan holdes personlig ansvarlig, til tross for prinsippet om at eierne er uten ansvar. Jeg har sett folk brenne seg på dette.
   #76
 1     0
Jeg synes dette er en interessant tråd om NUF og vil gjerne komme med noen kommentarer. Jeg gjør oppmerksom på at jeg representerer FirmaHjelp AS, en selskapsleverandør som i mange år også har vært en av norges største NUF-leverandører.

Vi har selv vært et NUF selskap siden oppstarten i 2003. Vi valgte å foreta en omdanning fra NUF til AS sommeren 2013, dette på bakgrunn av NUF sitt relativt dårlige rykte. Hvorvidt det er fortjent at NUF blir uglesett av så mange finnes det mange meninger om, men det er uansett statusen til denne selskapsformen i dag.

Spørsmålet man bør stille seg er hvorvidt den ene eller andre selskapsformen er en fornuftig plattform for den virksomheten man skal drive med. Med alle forbedringene vi har fått med AS de siste årene, og samtidig den stadig økende missnøyen med NUF, så bør et bytte til AS vurderes dersom:

- Man har aktiv i drift i NUF selskap
- Man har, eller kan tenkes å få, behov for lån og/eller kreditter
- Man operer i et marked hvor potensielle leverandører og kunder har en mening om den selskapsformen man benytter, ref negativ holdning til NUF - kontra - "AS som norges beste selskapsform.

Det er per i dag ca 12 000 NUF selskaper i Norge. Med den nye lovendringen som kom i mai 2013 forventes det en bølge av skattefrie omdanninger fra NUF til AS, nettopp fordi NUF-eiere som har aktiv drift ser ulempen med NUF selskapets dårlige rykte.

For de NUF-ene som kun benytter selskapet som holdingselskap eller kun driver med investeringer så er det ikke noe poeng å bytte til AS, slik vi ser det.

Til slutt:

FirmaHjelp har laget en egen nettside som omhandler "NUF til AS". Her kan du lese hele historien om hva som har skjedd med NUF, hva som har skjedd med AS, hvorfor det kan være fornuftig å bytte til AS, og ikke minst de alternativene som finnes for å konvertere til AS.

Ta gjerne en titt: http://www.nuftilas.no

   #77
 67     Østfold     0
Det er jo endel anerkjente selskaper som er organisert som NUF. For eksempel If Skadeforsikring.

Nå er aksjekapitalkravet kun 30.000 for et AS. Det var vel 100.000 når NUF først kom på banen..?