#11
 241     1
Forsiktig nå, så ikke et reelt problem får politikere til å vingle. Berikende migrasjon som følge av klimahysteri (GCM) er det skipet er rigget seileklart for gjennom FN.

I prinsippet er jeg enig med trådstarter i at fossil energi er fornybar, sett i et langt tidsperspektiv. Uten å være geolog har jeg ikke registrert at den langvarige prosess det er å lage råolje i naturen har stoppet opp. I praksis forstår jeg samtidig at det blir oppfattet som ikke-fornybart.

Jeg kjøper aldeles ikke premisset for klimaangst om at verden skulle stå overfor vesentlig menneskeskapt oppvarming. Standpunktet har intet med kynisme å gjøre. Følger man med, ser man så mye uvitenskapelig hysteri og oppkonstruert konsensus at det er uvirkelig at det har kunnet holde på i 40 år siden den første politiske klimakonferansen. Hvordan ble det mulig? 4 ting:

* Det gjør seg i nasjonale politiske valgkamper å skulle redde verden fra undergang.

* Norges humanitært beste venn, FN, holder seg med et stort byråkrati og ditto politisk miljø som alltid har appellert til den "humanitære stormakten Norge". FN har globale ambisjoner om å styre og kontrollere verden.

* I Europa har vi det sterkt byråkratiske EU som Norge i praksis lojalt følger i stort, uten medlemskap. Avgifter på CO2 er drømmen for ethvert byråkrati. Indoktrinerer du folk til å tro at CO2 er farlig, oppnår man både kred for en "god gjerning" og åpner tilgang til en Sareptas krukke hva gjelder skattefinansiering.

* Forskning, offentlig finansiering av forskning og manglende forskerintegritet. PPM = Pensjonspoeng På Meg.


Studieprosjekt 1: hvor stor ville CO2-konsentrasjonen i atmosfæren bli, dersom all kjent oljeforekomst ble brent i dag?
Studieprosjekt 2: hvor stor er CO2-konsentrasjonen inne i drivhuset til din lokale gartner?

Signatur

  (trådstarter)
   #13
 5 111     Sørnorge     0
Hvis du hogger skog til ved, og planter ny skog, vil de nye, unge trærne stå der og suge til seg CO2 mens du brenner veden.


Nja. Det er ikke helt sant. Om man hugger et såkalt 60 år gammelt tre og planter et frø, tar det 110 år før frøet har blitt til et nytt tre som har tatt opp CO2'n som det huggede treet ga fra seg. Dette fordi det tar ca 50 år fra et frø blir til et tre som er 0 år. (Et tres alder måles 130cm opp.) [kilde: svenske skogforsk]. De første 70 årene er CO2-opptaket minimalt. Om vi har problemer med for mye CO2 i atmosfæren nå, er det lite hjelp i å avgi mer CO2 nå med argument om at den vil BEGYNNE å bli plukket opp igjen om 70 år.

Hvis du ikke hogger skogen, men lar døde trær bli liggende der for å råtne, mens du brenner olje/kull, får atmosfæren CO2 både fra din fyring og fra de råtnende trærne. Råtningen kan også føre til andre klimagasser, som metan.


Nå er det ikke vedfyring jeg spør om, men olje som presses ut av biomassen for å bli miljøvennlig drivstoff. Dette prosessen krever mye energi. Følgelig tilføres karbon til dette kretsløpet. Noen vil da si at energien som brukes til dette kommer fra fornybare kilder. Men om de ikke hadde brukt denne energien ville andre kunne nyttegjort seg disse fornybare kildene og dermed redusert f.eks bruken av kull.
Den fosile oljen er jo karbon fra døde trær som ble begravet før de ga fra seg gassen. Det er altså karbon som skulle ha vært i atmosfæren for lenge siden, men ble begravet i steden. Det er mer en slags forsinkelse av CO2-utslippet enn en tilførsel. Skal man se slik på det, er det mest miljøvennlige man kan gjøre med skogen å kaste den i en myr eller begrave den lufttett på annen måte - dette er CO2-fangst som ikke krever generasjoner av teknologiutvikling!


Jeg har et visst inntrykk av at du ikke har tidsskalaene helt under kontroll


Det er av liten betydning om alder er en million, hundre millioner eller tusen millioner. Det vesentlig er at det er vesentlig eldre enn brenntiden på veden din, og at det neste år kommer til å være en annen masse et eller annet sted som kommer til å være nøyaktig like gammel.

Det dannes neppe ny råolje, på samme måte som den oljen vi nå pumper opp, på en million år, slik du antyder. Heller ikke kull.


Hvorfor ikke? Blandet dinosaurene seg inn for 199.999.999 år siden og fjernet massene som var i ferd med å bli begravet, og som ville opplevd nok trykk til bli til olje neste år?

Den olje som kan skapes av vekster som lever i dag kan vi tildels ta ut som drivstoff, til belysning, til koking og steking ... i dag, ikke om en million år.


Vi KAN. Og det krever energi. Hvorfor er det mer miljøvennlig å ta det ut i dag og bruke energi på å presse den, fremfor å benytte den oljen som jordkloden allerede har presset ferdig for oss?

HSt
   #14
 23 779     Lillestrøm kommune     0
Det er vel slik at planter vi et antall trær hvert år så vil denne CO2 reduksjonen i tidlig voksestadium jevne seg ut, så en kan ikke kjøre beregningen tre for tre, men på et snitt av en skog som over tid tas ut til bio brensel.
   #15
 1 350     0
Om å plante trær, "FN: 300 milliarder dollar kan gi oss 20 år til klimaomstilling

Ved å dekke utarmede jordområder med trær og planter kan verden stabilisere CO₂-utslippene og kjøpe seg mer tid til grønn omstilling, mener FN-eksperter." https://www.aftenposten.no/verden/i/kJ1qoX/fn-300-milliarder-dollar-kan-gi-oss-20-aar-til-klimaomstilling


"Naturens opptak av CO2 og avskoging"
https://www.bjerknes.uib.no/artikler/fns-klimapanel/opptak-i-skog
   #16
 1 350     0
Kanskje tenke på dette også

"lt liv på jorda har sin bakgrunn i fotosyntesen, den magiske prosessen som omdanner solenergien til kjemisk bundet energi i organisk materiale. Fotosyntesen skjer i bladene på planter og trær, hos alger og noen bakterier. Hos bartrærne skjer fotosyntesen i nålene. For at fotosyntesen skal finne sted krever planten:

  • Lufttemperatur mellom 15-25 grader celsius

  • Vann i jorda

  • Lys

  • CO[sub]2"[/sub]


http://www.energiveven.no/fotosyntese.cfm?id=1

Har sett mange vettskremte i kommentarfeltene om at CO2 er så farlig og giftig, dette bør være beroligende for de (ikke at jeg tror det er så mange her)
   #17
 2 611     Vestlandet     0
Det er ikke sånn at fordi co2 er en klimagass, så kan den ikke være innsatsfaktor i fotosyntesen - eller omvedt. Hvorfor fremstille det som det er n slags motsetning?

   #18
 1 350     0
Ikke jeg som har funnet på, tro meg, det finnes folk som er livredde CO2, særlig unge.
Klimagass eller ikke, jeg tror ikke helt på det, og tror egentlig det er verre med 3.5 milliarder flere på kloden, og de skal liksom ikke ha noe utslipp.
Dette synes jeg er direkte nifst.
"I 1950 var det ifølge FN 2,5 milliarder mennesker på jorda. I 1987 var dette doblet til 5 milliarder. I år er tallet 7,35 milliarder. I 2057 passeres den magiske 10-milliarders-grensen - mens i 2100 tror de på 11,2 milliarder mennesker på kloden."
   #19
 241     1
Såre enkelt å forklare motsetningen til innlegg 17: når politiker snikk-snakk ønsker å starte "fullskala karbon fangst" samtidig som han priser fotosyntesen og skogplanting som "klima-vektøy", da glipper all troverdighet. Dess bedre du lykkes med karbon fangsten av en "farlig" klimagass, dess dårligere blir forholdene for fotosyntese. Gjensidig utelukkende fenomen. Det finnes en nedre grense for CO2 i atmosfære hvorunder fotosyntesen stopper helt opp. Er denne grensen kjent?
Signatur
   #20
 2 611     Vestlandet     0
Det er ingen motsetning selvmurer. CO2 har begge disse effektene.