HSt
   #21
 23 922     Lillestrøm kommune     0
Det er jo aldri noen fare for at CO2 konsentrasjon skal bli for lav, det er jo masse naturlige kilder til CO2 og vi dytter konsentrasjonen litt oppover noe som gjør at drivhuseffekten øker litt. Men uten drivhuseffekten hadde vi ikke bodd på jorda, vi ønsker den bare i passe mengde

  (trådstarter)
   #22
 5 111     Sørnorge     0
CO2 er ikke farlig. Men medier og myndigheter liker å fokusere slik. Da blir det enkelt å ta fokuset bort fra annen forurensning som faktisk dreper befolkningen, som det ikke finnes politisk vilje til å gjøre noe med.

Hans Rosling har en veldig god analyse av befolkningsveksten. https://www.youtube.com/watch?v=2LyzBoHo5EI
   #23
 2 695     0
Om man hugger et såkalt 60 år gammelt tre og planter et frø, tar det 110 år før frøet har blitt til et nytt tre som har tatt opp CO2'n som det huggede treet ga fra seg. Dette fordi det tar ca 50 år fra et frø blir til et tre som er 0 år. (Et tres alder måles 130cm opp.) [kilde: svenske skogforsk]. De første 70 årene er CO2-opptaket minimalt.

Hvis det du skrive her stemmer for den bjørkeveden jeg brenner, da brenner jeg trær som enda ikke er født. Et bjørketre på 110 år? De finnes nok, men om de er velegnet til bruk i peis/vedovn er en annen sak.

Hvis CO2-opptaket er minimalt de første 70 årene, da kunne det være et interessant forskningsprosjekt å finne ut hvor karbonet kommer fra, det jeg brenner når jeg fyrer med 20-25-30 år gamle bjørketrær - eller om du vil ha litt grøvre kubber: 40 og 50 år gammel bjørk. Hvis det ikke kommer fra CO2-opptak må det være suget opp fra jordsmonnet. Blir jordsmonnet gradvis utarmet, tappet for karbon, om vi hugger ned bjørker på 30-50 års alder, før de har nådd 70 års alder? "De første 70 årene er CO2-opptaket minimalt", sier du.

De fleste kilder hevder at det er i vekstfasen CO2-opptaket er størst. Jeg tror nok verden kan tåle en og annen som mener at trær må bli pensjonister før de behøver å tas hensyn til i CO2-regnskapet, og at det ikke er noen prinsipiell forskjell mellom 70 år og 70 millioner år - bare jeg "får lov til" å brenne bjørkeved fra 30 år gamle bjørketrær, som erstattes av nye bjørkespirer som suger til seg det de trenger for å vokse opp til ny ved. Om det skulle vise seg å være noe annet enn CO2 og fototsyntese de bruker for å bygge opp "kroppen" sin, som blir til min ved, så er det greit for meg, om det tilfredsstiller deg. Jeg setter uansett pris på peisbålet mitt.
   #24
 2 612     Vestlandet     0
Det med at et bjørketre ikke tar opp noe særlig de første 70 år, skjønte ikke jeg heller noe av. Ikke de 50 åra heller.
   #25
 241     0
Dette CO2-fokuset over motorsaga er intellektuelt bekymringsfullt. Hvorfor fokuseres det ikke mer for ikke å si alt på den desidert sterkeste klimagassen i atmosfæren, vanndamp? Det er omtrent 100 ganger mer av denne (farlige?) klimagassen i atmosfæren enn CO2. Vanndamp utgjør ca 97 % (+-1%) av klimagass-effekten som gjør det levelig på jorden. De andre gassene i atmosfæren har ubetydelig effekt.

Videre har CO2 logaritmiske forløp i varmeeffekt: en dobling av CO2 fra for eksempel 300 til 600 ppm har samme oppvarmingseffekt som økning fra 600 til 1200 ppm. Dette burde roe selv profesjonelle hysterikere.

Ett siste avslapningspille er at CO2-innhold i vann og luft fordeles i forhold 50 - 1 ved 25 grader og normal trykk. Kaldere vann tar opp mer CO2, varmere vann slipper ut CO2. Av en gitt økning i CO2-utslipp går ca 1 % i atmosfæren, ca 50% løses opp i havet og ca 49% felles ut som karbonat på havbunnen.

Å baske med spørsmålet om når bjørketrær "best" bør kappes til ved kan være krevende nok å forstå. CO2 i atmosfæren bør likevel ikke ha noe å si for avgjørelsen.
Signatur
   #26
 2 612     Vestlandet     0
Vanndamp er viktig, men konsentrasjonen styres ikke av menneskelige utslipp av opplagret h2o. Derfor er det ikke fokus på h2o som klimagass.
   #27
 241     0
Konsentrasjon av CO2 styrer ikke global temperatur, men omvendt.  Derfor er fokus på menneskelige utslipp av CO2 feil, dersom det er global oppvarming man er redd for.
Signatur

   #28
 2 612     Vestlandet     0
Det stemmer ikke. Ikke for den oppvarmingen jorden opplever nå.
   #29
 241     0
Stemmer det ikke? Syltynt fjas fra Tovas.

La meg minne om en skarp, omfattende statistisk analyse fra 2015. Analysen er av Dagsvik, J. K., M. Fortuna og S. H. Moen og heter: How does the temperature vary over time? Evidence on the stationary and fractal nature of temperature fluctuations.
Analyseresultat viste at det ikke hadde vært noen systematisk endring av temperatur i de siste 60 år (1955 - 2015) av de 300 siste år (1715 - 2015). Hvis det ikke er systematisk endring, kan det heller ikke være "oppvarming jorden opplever nå".
So: mener Tøvetovas at "den oppvarmingen han opplever" har kommet til gards etter 2015?

Merk deg så hva som skjedde med resultat som ikke var politisk korrekt.
Avisen Dag og Tid meldte 14. august dette året om at SSB hadde nektet å publisere analysen.  Til Dag og Tid sa Dagsvik: "Dimed fann vi altså ikkje at temperaturoppgangen i etterkrigstida var systematisk eller avveik frå temperatursvingningar dei siste 300 åra.  Det er for meg eit interssant funn".

Avsluttende om trådtema plantepressing for oljeutvinning: 
1) Jeg har ikke opplevd usemje om at råolje er fornybart.  It's just a matter of time. Petterg har rett.
2) Når det gjelder drodlingen om når å hogge bjørk: er ikke dette mer av typen gjøre ting rett heller enn å gjøre de rette tingene?

For øvrig helt enig med de som lovpriser vedfyring.  Gjør det selv.  Men idiotene på lovgiversiden har ved sin energieffektiviseringsmania basert på politisk klimahysteri, i stor grad ødelagt denne fine oppvarmingsmuligheten på lokal skog. Føler du ikke markedssuget etter peisovner for fyrstikker og tannpirkere?    
Signatur
   #30
 2 612     Vestlandet     0
Stemmer det ikke? Syltynt fjas fra Tovas.

....

So: mener Tøvetovas at "den oppvarmingen han opplever" har kommet til gards etter 2015?

Hehe! Name calling ja - det kom litt tidligere enn jeg så for meg.