#51
 1 353     0
Istedet for å prøve redusere CO2, som jeg ikke tror har noe påvirkning av betydning, prøve redusere folkemengden, 7.7 milliarder, som nå, er alt for mye.

Hvordan mener du befolkningsreduksjonen skal gjennomføres? Iverksette krig? Erfaring viser jo at der dødligheten er høy, fødes det mer. Tvangssterilisering? Plukke ut mennesker som skal brukes som labrotter til medisinske eksperimenter? Stoppe alle medisinske behandlinger slik at man får opp dødligheten? (Det får antagelig også opp fødselstallene)

Det er faktisk enklere og mer estetisk, og har fungert andre steder, heve levestandarden og utdanne jentene (og litt kvinnefrigjøring kanskje), kanskje noen premier. i Niger har de fødselstall på 7.6 og 57 % av befolkningen er under 15 år. Det blir det befolkning av.
En leilighet med varmt vann og kjøleskap (og pillen) og det går av seg selv.
Det er typisk at det er de fattigste som får flest barn.
Nå er det 1.2 milliarder i Afrika, om dette gjennomføres fort blir det aldri 4.3 milliarder der. Det er mye billigere å ordne dette når de er ikke så mange.
Men det bør ikke være i stilen norsk utviklingshjelp, men stilen kinesere har, hvor det blir satt krav, også på betaling. F.eks. når det skal bygges kullkraftverk for å få strøm (Niger har 18 % dekning på strøm), de andre ikke så mye mere. 3/4 av afrikanere har ikke strøm (ca 700 000 000).
Og ja Frp system, hjelpe de der de er, ellers kommer de hit og hjelper seg selv :O
Stilen norsk utviklingshjelp gir også mange barn "King of Swaziland is accused of 'showing the middle finger' to country's impoverished population by spending £13million on 19 Rolls-Royces and dozens of BMWs for his 14 wives
  • Mswati III has bought 19 Rolls-Royces and as many as 120 BMWs, reports say

  • The average worker in Swaziland would have to toil for 70 years to afford one

  • An opposition leader accused the monarch of 'spoiling himself and his family'https://www.dailymail.co.uk/news/article-7676979/King-Swaziland-accused-showing-middle-finger-car-purchases.html